کوچینگ عملکرد برای کارکنان

coaching-for-Organizations

کوچینگ سازمانی فرایند تغییر نگرش و رفتار کارکنان

طبق مطالعات انجام شده موسسه گالوپ، تنها 13 درصد از کارمندان در سراسر جهان، نسبت به کاری که انجام می دهند متعهدند در حالیکه این درصد در شرکت هایی که به صورت منظم از خدمات کوچینگ استفاده می کنند به 65 درصد می رسد.

امروزه بسیاری از سازمان ها با مشکلات و مسائل متنوعی رو به رو هستند که گاهاً حل این مسائل برای سازمان ها و مدیران ارشد غیر قابل حل شده و استراتژی بسیاری از مدیران، تعامل با این مسائل و چالش ها است نه رفع آن. در کوچینگ سازمانی ما با مسائل عمده و اصلی رو به رو هستیم که سازمان تصمیم به حل آن دارد از جمله:پایین آمدن فروش محصولات، کیفیت نامطلوب محصول در سازمان تولید، فرهنگ سازمانی نامناسب، کاهش انگیزه کارکنان، تعارضات فکری میان مدیران ارشد که در کل راندمان را کاهش می دهد، مسائل غیر قابل حل یا کهنه شده یک سازمان، اشتراک دانش در بین کارکنان، جانشین پروری، و فراهم کردن فضایی امن در سازمان.

کوچینگ سازمانی یک رابطه حمایتی بین کوچ و مدیران ارشد و میانی سازمان است که در آن کوچ به طرح پرسش، گوش دادن و بازخورد دادن به اعضاء سازمان کمک می‌کند تا اهدافی را برای توسعه شغلی خود مشخص کند و در جهت آن حرکت کند. با توجه به اینکه کوچینگ بیش از همه درباره خود کارکنان و منابع انسانی است، یکی از مؤثرترین ابزارها برای وی در جهت تقویت توانایی‌ها و مهارت‌های فردی و شغلی است. در طول فرآیند کوچینگ، منابع انسانی به آگاهی بیشتری نسبت به پتانسیل های شخصی و شغلی خویش دست یافته و کیفیت زندگی کاری و حرفه ای خود را بهبود می بخشد.

طبق مطالعات انجام شده موسسه گالوپ، تنها 13 درصد از کارمندان در سراسر جهان، نسبت به کاری که انجام می دهند متعهدند در حالیکه این درصد در شرکتهایی که به صورت منظم از خدمات کوچینگ استفاده می کنند به 65 درصد می رسد.

در سازمان ها معمولاً مأموریت و اهداف کلان سازمان مشخص است اما آنچیزی که اهمیت دارد این است که تا چه اندازه منابع انسانی و تفکر مدیران میانی توان تحقق اهداف سازمانی را دارد، در کوچینگ سازمانی هدف اصلی توانمند سازی مانبع انسانی در راستای اهداف سازمان است که این مهم با کمک یک کوچ انجام می گیرد، قطعا اگر مدیران و کارکنان سازمان همگی نسبت به اهداف سازمانی همسو بوده و نقش خود را در توسعه مجموعه بهتر بدانند قطعا بهره وری کارکنان بهتر خواهد شد.

برای حل هر یک از مسائل سازمانی، مدیران متفاوتی ایفای نقش می کنند که در کوچینگ سازمانی در جلسات مسئله یابی، مسئله های سازمان تعیین می شود و نقش هریک از بخش ها و مدیران نیز تعیین می گردد.

بعد از جلسات مسئله یابی همه مدیران در جلسات کوچینگ خود به دنبال حل مسئله سازمان در حیطه کاری خود هستند که در این قسمت، کوچ به عنوان یک تسهیلگر طی یک فرایند اکتشافی نقاط قابل بهبود، نقاط قوت، فرصت ها و راهکارها، نیازمندی های سازمان جهت ارتقا و حل مسئله (از جمله آموزش های مورد نیاز، مشاوره و …) را توسط خود سازمان و مدیران سازمانی پیدا می نماید که در نهایت همه افراد که در حل مسئله و ارتقاء سازمان مشارکت دارند با توجه به حوزه وظایف خود به یک سطح از خودآگاهی می رسند که عملاً در این قسمت عمدتا مسئله سازمان به اذعان مدیران آن سازمان حل شده است.

کوچینگ در چه حوزه هایی به سازمان ها کمک می کند؟

کوچینگ مسیر شغلی کارکنان
کوچینگ رضایت شغلی کارکنان
کوچینگ افزایش فروش و توانمندسازی سازمان فروش
کوچینگ توسعه شایستگی کارکنان
کوچینگ افزایش بهره وری سازمانی

انواع کوچینگ سازمانی

کوچینگ رضایت شغلی کارکنان

بر اساس تحقیقات انجام شده، حدود نیمی از کارکنان از شرایط شغلی خود ناراضی بودند و شغل خود تنها یک منبع درآمد برای ادامه زندگی می بینند. این نتایج یک زنگ خطر برای شرکت ها و سازمان ها محسوب می شود. چراکه موضوع عدم رضایت شغلی، موضوعی نیست که دست کم گرفته شود. چون می تواند پیامدهای تاثیرگذاری برای سازمان ها، افراد و در نهایت جامعه داشته باشد.

مشخص شده است که دلائل عدم رضایت شغلی به چهار زمینه اصلی تعلق دارند:

  • عدم دریافت حقوق کافی: این موضوع یکی از رایجترین دلائل عدم رضایت شغلی است و معمولا زمانی بروز پیدا می کند که فرد، شرایط و کیفیت زندگی فردی خود را با سایر افرادی که در زمینه و شرایط شغلی مشابه او مشغول به کار هستند، مقایسه می کند و به این نتیجه می رسد که وی حقوق کافی دریافت نمی کند، در حالی که شایسته دریافت حقوق بیشتری است.
  • محدودیت در ارتقاء شغلی: این موضوع در واقع یک دیدگاه و باور است که به مرور زمان ایجاد می شود. عدم وجود فرصت هایی که به فرد امکان پیشرفت در جایگاه حرفه ای دهد، موجب نارضایتی می گردد که می تواند، فرد را وادار به ترک سازمان و جستجوی فرصت شغلی جدید کند.
  • ضعف مدیریت: رفتارهایی از طرف مدیر شرکت و سازمان مانند مجبور کردن کارمندان به کار کردن تا دیر وقت، بدرفتاری با کارکنان و زورگویی در محیط کار، موجب از دست رفتن انگیزه کاری در کراکنان و حتی بروز افسردگی در آنها می گردد.
  • محیط کار: مهمترین موارد تاثیرگذار در محیط کار، وجود تفاوت فرهنگ و دیدگاه بین همکاران و شرایط نامناسب محیط فیزیکی کار است که تاثیر چشمگیری بر رضایت شغلی دارد.

انستیتوی مطالعات استخدامی، تحقیقی بر روی اثر کوچینگ سازمانی بر رضایتمندی کارمندان انجام داد و نتایج قبل و بعد از ارائه خدمات کوچینگ سازمانی را ارزیابی نمود. بر این اساس روشن شد که میزان رضایتمندی کارمندان در بازه زمانی کوتاهی بعد از شرکت در جلسات کوچینگ افزایش معنی داری داشته است. نتایج تحقیقات سایر موسسات بین المللی نیز تایید کننده این موضوع است که در سازمان هایی که مدیران آنها از خدمات کوچینگ سازمانی استفاده کرده اند، میزان رضایت شغلی در خود مدیران و کارمندان آنها افزایش داشته است.

نتایج حاصل از خدمات کوچینگ بر روی کارکنان، اثرات ماندگاری داشته است که شامل تغییر در نگرش آنها به مفاهیم کار سازمانی، کار تیمی، احساس تعلق به مجموعه و احساس اعتماد به نفس بیشتر بوده است. بعد از جلسات کوچینگ، کارمندان آمادگی بیشتری برای رویارویی با چالش های موجود بدست می آورند و توانایی پیدا کردن راه حل برای مشکلات وجود در آنها افزایش می باشد.

عدم رضایت شغلی، یک موضوع فردی و تک نفره نیست. وقتی که یک کارمند به دلائلی دچار نارضایتی شغلی می گردد، خواسته یا ناخواسته بر روی همکاران خود نیز تاثیرگذار خواهد بود. این موضوع می تواند منتهی به زنجیره ای از رویدادها گردد که کارفرما را دچار چالشی بزرگ کند. لذا عدم رضایت شغلی کارمندان، بخصوص در زمانی که ریشه این نارضایتی مواردی مهم باشد، موضوعی قابل اغماض نیست. حداقل مدیران که به آینده سازمان خود بها می دهند، چنین فکر می کنند.

خدمات کوچینگ سازمانی، کمک می کند تا فرد به رضایت از خود برسد. فردی که به چنین رضایتمندی برسد، می تواند با چالش های موجود، برخورد منطقی داشته و بر روی اطرافیان خود از جمله همکاران در محیط کار تاثیر مثبت داشته باشد. تاثیر مثبتی که می تواند حتی رضایت شغلی را شامل شود.

کوچینگ مسیر شغلی کارکنان

با شرایط اقتصاد جهانی که همچون دریای خروشان است و وضعیت نیروی کار که به طور مستمر در حال تحول میباشد، جای تعجب نیست که کوچینگ مسیرشغلی با تقاضا و رشد شدیدی مواجه شود.

در کوچیتگ مسیر شغلی، کوچ، از شما سؤالات ادراکی میپرسد، سیستم باورهای محدودکننده شما را که مانع داشتن مسیر شغلی شادتری برای آنها میشود، به چالش میکشد و به شما کمک میکند تا موقعیت کاری و شرایط زندگی خود را بهبود دهید.

کوچینگ مسیر شغلی به شما کمک میکند تا چشماندازشان را با واقعیت و آنچه موجود است، منطبق سازید.  به شما کمک میکند تا هدفگذاری کرده، اقداماتی را انجام داده و برای انجام اقدامات  تعهد دهید.

کوچینگ مسیرشغلی به شما کمک میکند تا آنچه را در حرفه آینده خود میخواهند، به وضوح ببینند و بتوانید استراتژیهای جستجو برای شغل را طراحی کنید و مصاحبه گری، مهارتهای مذاکره و چگونگی داشتن مکالمه های قوی و محکم را بیاموزید. تغییر و استرس کاری را مدیریت نمایید و خودتان را برای ارتقاء آماده کنید و استراتژیهای مسیرشغلی را طراحی کنید.

کوچینگ مسیر شغلی برای این سه دسته از افراد مفید است:

  • آنهایی که میان انتخاب چند شغل تردید دارند.
  • آنهایی که استخدام شده اند، اما میخواهند در همان سازمان، ارتقاء و پیشرفت را تجربه نمایند.
  • آنهایی که میخواهند شغلشان را ترک کنند و شغل بهتری را بدست آورند.

کوچینگ مسیرشغلی آن دسته از کارکنانی را مورد هدف قرار میدهد که شغلشان را از دست داده و دچار بحران شده اند، این کوچینگ به آنها کمک میکند تا مسیرشغلی بهتری پیدا نموده و دوباره به کار برگردند. همچنین به افرادی که استخدام شده اند و تحت فشارکاری زیادی هستند، کمک میکند تا پیشرفت کرده، زمانشان را مدیریت نمایند و مؤثرتر باشند.

مطالعه موردی:

یک وکیل تازه کار، میخواست در یک مسیر جدید حرکت کند. او کار خود را داشت، اما آن را دوست نداشت و نمیدانست چه کار دیگری میخواهد انجام دهد. در طی کوچینگ، کوچ مشاهده کرد که هرگاه، این فرد قرار بوده که با یک رسانه عمومی در ارتباط باشد، اشتیاق عظیمی به او دست میداد. او عاشق کار با مجله و تلویزیون بود و تا حدودی از بازاریابی در زمینه تبلیغات، سخنرانی گاه به گاه و ارسال ایمیلهای تبلیغاتی، لذت میبرد.

کوچ به او کمک کرد تا مسیر جدیدی را که میخواهد به آن وارد شود، بازاریابی نام نهد. او تحقیقات گسترده ای انجام داد و متوجه شد که در بازاریابی، مسیرشغلی به چه صورت خواهد بود. کوچ همچنین او را کوچ نمود تا از طریق مصاحبه و بوسیله تماس با افرادی که قبلاً در این مسیر بوده و موفق هستند، اطلاعاتی را در این زمینه جمع آوری نماید.

هنگامی که او تصمیم گرفت تا وارد این حوزه شود، کوچ او را کوچ نمود تا رزومهاش را با تأکید بر تجربیات و نقاط قوتش که مناسب چنین مسیرشغلی است، به روز نماید و به او توصیه کرد که چگونه فضاهای خالی را پر کند و بر چه چیزهایی تأکید داشته باشد. فرآیند تحول مسیرشغلی برای او، یک سال زمان برد.

فرم آشنایی و استفاده از خدمات کوچینگ