50 ابزار برتر کوچینگ

کتاب 50 ابزار برتر کوچینگ
کتاب 50 ابزار برتر کوچینگ، اثری از گیلیان جونز و رو گورل بوده و دربرگیرنده فرمها، مدلها و تمریناتی می باشد که همراه با توضیحاتی درباره زمان و چگونگی استفاده از آنها آمده است.
ناشر:
انتشارات آبان برتر
سال نشر:
چاپ اول: 1396 / چاپ دوم: 1397
نویسندگان:
جیلیان جونز و رو گورل
مترجمان:
غلامحسین رادمرد قدیری، مصطفی جهانگیر، فاطمه خریدار، الهام بهپور

فصل اول: برقراری ارتباطات کوچینگ

1-1 . فرآیند کوچینگ
1-2 . ابزار اول: فرم ارزیابی کوچینگ
1-3 . ابزار دوم: خلاصه کوچینگ و فرم قرارداد
1-4 . ابزار سوم: پرسشنامه خودارزیابی کوچینگ
1-5 . ابزار چهارم: چک لیست برای ایجاد قوانین قرارداد
1-6 . ابزار پنجم: برنامه عملیاتی
1-7 . ابزار ششم: ارزیابی کوچینگ

فصل دوم: ابزارهای پایه (ابزارهای کلیدی برای مدیریت روابط کوچینگ)

2-1 . ابزار هفتم: مدل شنیداری
2-2 . ابزار هشتم: مهارتها و تکنیکهای پرسیدن
2-3 . ابزار نهم: تکنیکها و مثالهایی از بازخورد دادن
2-4 . ابزار دهم: مدل ORACLE
2-5 . ابزار یازدهم: مدل کوچینگ Coffee Break
2-6 . ابزار دوازدهم: خود-کوچی

فصل سوم: هدف گذاری: ابزارهایی برای شفاف شدن نتایج موردنظر

3-1 . ابزار سیزدهم: تعیین مقاصد قدرتمند
3-2 . ابزار چهاردهم: هدف گذاری
3-3 . ابزار پانزدهم: تقسیم کردن اهداف تعیین شده در گذشته
3-4 . ابزار شانزدهم: تغییرات شخصی دادن
3-5 . ابزار هفدهم: برنامه عملیاتی فضایی
3-6 . ابزار هجدهم: بازآفرینی اهداف
3-7 . حذف موانع
3-8 . ابزار نوزدهم: تصور کردن هدف
3-9 . نمایشنامه تصور کردن هدف

 • 1.تاریخ
 • 2.مشتری
  رها اسلامی
 • 3.دسته بندی
 • 4.ارزش
  راه حل مشاوره مالی
 • 5.آدرس
  برو به لینک